Den tekniska utvecklingen 1950-1990

”Utmaningar jag ställdes inför i arbetsliv” 2:a avsnittet.

Under min tid som tekniker har kontors- och datatekniken utvecklats enormt. Jag har arbetat med hålkortet, hålremsan och mikrofilmen. Är ännu aktiv inom PC och IT-världen som Webbmaster och datahjälp åt de i min åldersgrupp som behöver ett handtag.

Utvecklingen inom datorbranschen avtar inte trots att jag lämnat den. Jag har tvingats konstatera att nu händer saker i världen jag inte längre får vara med om. Kognitiva datorer, den ”tänkande” datorn, är på gång. En sådan är ”Watson” från IBM som 2010 slog teknikvärlden med häpnad genom att besegra två stormästare i frågespelet Jeopardy.

Hur hölls kontakten med affärsrelationer på min tid?

Det var inte så enkelt att i mitten av 1950-talet kommunicera med företag i världen, i mitt fall Japan och USA. Telefonsamtalen var dyra och måste beställas av telefonist. Dessutom gjorde tidsskillnaden att jag tog emot mina beställda samtal på kvällen i hemmet.

Telexapparaten användes därför oftast. Den bestod av skrivare, tangentbord och fem-kanalers remsläsare. En sekreterare skrev ut meddelandet till en hålremsa. Ringde upp mottagaren och startade remsläsaren. Den ersattes snart av Telefaxen. Fax används som bekant än i dag.

Kurt

telex

Telexmaskin