En gosse är född

Kanske några från den yngre generationen kan vara intresserade av hur stenåldern (som barnen uttrycker det) tog sig ut, lika väl som jag själv, ännu vid 80 års ålder, intresserar mig för hur det var förr och hur min mamma och pappa framlevde sina liv.

Tänkte därför ge jag mig i kast med en ny utmaning och skildrar de första två decennierna av mitt liv. En utmaning men också en form av terapi som hjälper mig att hålla mig alert några veckor framöver i vintermörkret. Samtidigt som det kan bli en liten historisk översikt över Säby socken.

Uppväxten 1:a avsnittet

År 1934.

Konung Gustav V satt på tronen och Per Albin Hansson var statsminister. På barnbördshuset i Västerås födde mamma Elsa ett gossebarn. Förlossningen var lång och svår och något hände med mitt huvud. Skadan skulle växa bort lovade läkaren och det gjorde den men gav mig ofta mardrömmar under de tidiga barnaåren. Misstänker nu att den kommit tillbaks i form av dåligt närminne. Efter en vecka på BB där jag även döptes tog vi tåget hem till Åskebro. Där välkomnade oss stinsen Josefina Ohlsson.

Instick, mina föräldrar.
Mamma Elsa Andersson föddes 1903 och pappa Erik Larsson 1901. De gifte sig 1930 och blev småbrukare på en gård som de arrenderade av Erik Nordlund i Åskebro.

Under mitt första levnadsår bodde vi på gården i Åskebro. Jag har naturligtvis inga minnen från den tiden men mamma berättade senare hur många kräftor de plockade upp ur Åskebrobäcken. De talrika kräftorna blev färre då en minkfarmare etablerade sig i Lilla Åskebro i slutet av 1940-talet. Kräftorna tog sedan helt slut efter att kräftpesten slagit till i slutet av 1950-talet.

Över Åskebrobäcken gick den gamla Eriksgatan fram, där man också kunde bada.

Kurt

askebro

Hemmet i Åskebro, pappa och mamma till vänster.