Esselte System AB 1970-1990

”Utmaningar jag ställdes inför i arbetsliv” 5:e avsnittet.

År 1969 blev jag lockad till Esselte System av Bo Talldal som nu var disponent på Esselte. Min huvudsakliga uppgift skulle vara att utvärdera och serva kontors- och mikrofilmsutrustning som Esselte System börjat marknadsföra.
Det fanns på 1960/70-talen i stort sett tre typer av mikrofilm.
─ 35 mm rullfilm som dagstidningar använde sig av.
─ 16 mm rullfilm för dokumentfilmning. Dokumentet förminskades 24 gånger.
─ 105×148 mm mikrofiche/mikrokort med 24 gångers förminskning som gav plats för 60 dokument per kort.
Esselte System introducerade en ny typ av mikrokort i början av 1970-talet.
datorgenererade mikrofiche med 42 gångers förminskning.
Den högre graden av förminskning ställde större kvalitetskrav på bl a kameralinsen och på processen i övrigt.

Computer output microfilm COM.

Bankerna skrev tidigare ut kontoutdrag etc. på papper i långa banor s.k. tabulatorpapper. Med den nya COM-tekniken kunde utskriften göras på mikrofilm och läsas i en mikrofilmsläsare.

COM-processen i korta drag: Ett stordatorframställt magnetband avläses, texten genereras på ett CRT (liten bildskärm), som via en lins exponerar en film. Den framkallas och dupliceras i önskat antal.

Nu hade jag nytta av vad jag hade lärt mig i ungdomen vid fotografering och framkallning. Jag visste hur slutartid och bländare samverkade i kameran och hur kemikalierna påverkade filmen vid framkallning. Den tekniska utrustning och dupliceringsfilmen var nyheter för mig och för Sverige. Utbildningen på dessa kunde då bara ske hos de olika tillverkarna i USA. Jag hade turen att få besöka New Orleans ett par gånger. Där hade Kalvar Corporation tillverkning av en vesikulär dupliceringsfilm och utrustning för framställande av Mikrofiche.

Esselte System marknadsförde Pertec COM-anläggningar i Danmark, Finland och Sverige. Det blev min uppgift att göra installationerna hos kunderna och träna deras operatörer samt våra lokala tekniker. Datacentralernas operatörer tyckte ofta det var jobbigt att hantera film och kemikalier i mörkrum. Filmen utvecklades emellertid efter några år till en mer lätthanterlig torrprocess utan kemikalier. Datacentralerna var krävande kunder som inte accepterade produktionsstopp. Alla var dock intresserade av den nya tekniken så mitt arbete var intressant och stimulerande.

Kurt

fisch_tabpappet

Mikrofische-duplikat jämfört med motsvarande mängd papper.