Lämnad synpunkt

Till Hallstahammars kommun

Ompröva beslutet att stänga Vallmobadet redan den sista april!
I dessa valtider försöker partierna överträffa varann med argument hur förträfflig och berikande kommunen skall bli för medborgaren. För oss äldre, halta och lytta som kämpar med den trilskande vardagen är det viktigt att även befintliga faciliteter hålls tillgängliga, som rehab-bassängen vid Vallmobadet. Ett bad som för övrigt fungerar utmärkt även för den vanlige motionären.

Håll Vallmobadet öppet, åtminstone till sista maj, för vår hälsas skull. Den relativt ringa kostnaden kan ses som investering i friskvård som motverkar människors för tidigt nyttjande av den kommunala omvårdnaden. En bättre investering torde vara svår att finna.

Kurt