Säby vid min uppväxt

Så var det på stenåldern” 6:e avsnittet.

Säby sockenkommun bildades 1863. Socknen slogs samman med Kolbäck 1951 och med Hallstahammars kommun 1972. Folkmängden år 1939 var 643 och är nu ca 500 innevånare.

I Säby fanns på 1930-talet 27 gårdar med ca 77 hästar och över 400 kor. Korna mjölkades för hand. På 1940-talet började mjölkmaskiner tas i bruk. Traktorer började användas i slutet av 1930-talet. Omställningen i jordbruket har gjort att det i dagens Säby bara finns en handfull lantbrukare kvar och en mjölkbonde med 260 djur.

Shoppingcenter fanns också förr i tiden, men kallades då lanthandel eller handelsbod. En lanthandel, Gröndal, låg mellan Fyrbacken och Hällby. Den blev dock flyttad till Hörnet på 1950-talet. Under världskriget importerades inga bananer till Sverige. Från de första båtlasterna efter kriget blev alla barn i Sverige tilldelade tre bananer. I Gröndal köpte jag mina bananer.

Den första handelsboden i Mölntorp byggdes 1928, en timrad bod vid Spången över ån mellan fabriken och samhället. På 1940-talet bildades en konsumtionsförening och en mjölk- och speceriaffär byggdes. Handlarna förde det mesta som behövdes i den tidens hushåll även medikamenter som Jukon spensalva, användbar inte bara i ladugården.

På 1940-talet byggde Televerket en anslutningsstation vid Säby By. Hemmen i Säby började så sakteliga få telefon med nummerskiva, så kallad petmoj. Dessförinnan fanns på enstaka gårdar telefon med vev. Samtalen fick då beställas via telefonist. Dessa telefonister blev ofta välunderrättade medborgare.

Säbys enda industri, Mölntorps Verkstäder, började i mitten av 1920-talet tillverkning av produkter i rostfritt stål. När jag som 15-åring 1949 arbetade där tillverkades bl.a. kaffepannor, tillbringare, gräddsnäckor, spottkoppar och diskbänkar i rostfritt. INTRA som företaget i dag heter sysselsätter 75 anställda för tillverkning av i huvudsak diskbänkar.

Jag var med och lobbade för bredband till landsbygden och i början av 2013 erbjöds säbyborna bredbandsuppkoppling. En pionjärinsats var i mål. Mer om det och andra berättelser från Säby kan du läsa här.

Kur